ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Ένα Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σαν μονάδα ημι-ημερήσιας παραμονής και απασχόλησης, θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης των ανοϊκών ασθενών που αντιμετωπίζουν διαταραχές της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών, εμφανίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και έχουν έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

Επιπλέον, ενημερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει ψυχοκοινωνικά τους φροντιστές και τις οικογένειες των ασθενών γενικότερα, στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους και στην ελάφρυνση του ψυχολογικού, οικονομικού και κοινωνικού φορτίου τους.

Αποσκοπεί επίσης στην ενεργητική υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών ασθενών με άνοιες. Τελικό προσδοκώμενο η διατήρηση του επιπέδου ζωής των ανοϊκών ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα και των οικογενειών τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επί μακρόν.