Ο Σύνδεσμος Ιθάκη δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον ασθενή και στην οικογένεια του ανακουφιστική στήριξη σε όλα τα στάδια της ασθένειας. Η προσφορά της φροντίδας από εξειδικευμένα άτομα και κέντρα, η κοινωνικοποίηση των ασθενών και η ψυχοκοινωνική και οικονομική προσφορά προς την οικογένεια του ασθενή είναι μόνο μερικοί από τους στόχους που έχει θέσει ο Σύνδεσμος.

Θα μεριμνά για την βελτίωση των υπαρχόντων μέσων και τρόπων αντιμετώπισης και ανακούφισης των ασθενών που υποφέρουν από τη νόσο του Alzheimer, την θεραπεία της ασθενείας και αποκατάσταση των ατόμων και την ψυχοκοινωνική στήριξη του ασθενή και της οικογένειας.

Θα μεριμνά επίσης για την κατοίκον νοσηλευτική φροντίδα και διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής στον ασθενή σε όλα τα στάδια της ασθένειας.