Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Ισαβέλλα Καραολή (Πρόεδρος)
Δώρα Ονουφρίου (Αντιπρόεδρος)
Ρεβέκκα Ιωάννου (Γραμματέας)
Αλέξης Χρυσοστόμου (Ταμίας)
Έλλη Καραολή (Μέλος)
Μαρίνα Καραολή (Μέλος)
Αλεξία Ξάνθου (Μέλος)
Τίμω Γεωργίου (Μέλος)
Άντζελα Χρυσοστόμου (Μέλος)