Φορτίο Φροντιστών

Πως μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλει στην στήριξη των ατόμων αυτών;

Η εγγραφή μελών εθελοντών έχει ήδη ξεκινήσει και προσβλέπουμε στην περαιτέρω αύξηση τους, γεγονός που θα συνδράμει τα μέγιστα ούτως ώστε οι στόχοι του Συνδέσμου να υλοποιηθούν προσφέροντας δωρεάν σε όλους όσους ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Σύνδεσμο Ιθάκη, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ,
Τηλ.: 25814266, 7000 86 06, Φαξ.: 25582124
email: info@ithakicyprus.com
Σύνδεσμος Ιθάκη