Το Κέντρο Ημέρας προγραμματίζεται να λειτουργεί σαν μονάδα ημερήσιας και ημι-ημερήσιας παραμονής και απασχόλησης, θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης των ανοϊκών ασθενών που αντιμετωπίζουν διαταραχές της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών, εμφανίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και έχουν έκπτωση της καθημέραν λειτουργικότητας.

Επιπλέον, θα ενημερώνει, θα εκπαιδεύει και θα υποστηρίζει ψυχοκοινωνικά τους φροντιστές και τις οικογένειες των ασθενών γενικότερα, στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους και στην ελάφρυνση του ψυχολογικού, οικονομικού και κοινωνικού φορτίου τους.

Τέλος, θα παραμένει σε στενή διασύνδεση με φορείς: υγείας, κοινοτικούς, επιστημονικούς και άλλους προκειμένου η παροχή υπηρεσιών του να παραμένει πολύπλευρη και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.